Apostolisch genootschap

apostolisch_genootschap

De aanwijzing van apostel Slok werd vanuit Duitsland met succes aangevochten door middel van een langdurige rechtsprocedure. Dit betekende dat de 27.000 apostolischen in Nederland die de beslissing van hun Apostel trouw bleven, alle materiële bezittingen verloren en met vrijwel niets geheel opnieuw moesten beginnen. In 1951 werd Het Apostolisch Genootschap opgericht, waarin men onder de bezielende leiding van de Apostel als Mond Gods “bergen ging verzetten”*. Het ging niet langer om een bovennatuurlijke wederkomst van Christus maar om het herboren worden van Zijn gezindheid in het hier en nu. Er bloeide een sterk geïnspireerde geloofsbeleving op. In de tientallen jaren die volgden, bouwde men voor honderd gemeenten in grote saamhorigheid en offervaardigheid nieuwe plaatsen van samenkomst. Door emigratie ontstonden tevens kleine gemeenschappen in San Francisco, Perth (W. Australie), Powel River (Canada), Johannesburg en Zürich.

Ook de gemeenschap in Groningen moest in 1951 het gebouw aan de Kruitgracht ontruimen en vond gelukkig onder zeer redelijke en broederlijke voorwaarden tijdelijk onderdak in de Remonstrantse Kerk. Dit duurde tot 1953. In dat jaar kreeg men de beschikking over de in Groningen zo bekende synagoge in de Folkingestraat, waarin toen tevens een wasserij was gevestigd. In 1973 kon men in grote dankbaarheid het geheel nieuwe en moderne gebouw aan de Simon Vestdijklaan betrekken, waarin vooral ’s avonds de gebrandschilderde ramen opvallen. De prachtige synagoge kwam door verkoop weer ter beschikking van de Joodse gemeente en kon door een gezamenlijke Groningse actie worden gerestaureerd, met als resultaat dat dit gebouw nu tevens dienst kan doen als tentoonstellingsruimte.

De lidmaten van Het Apostolisch Genootschap geloven in de scheppende Macht Gods en zien hun eigen leven als een geschenk Gods. Zeer kenmerkend is het besef dat er geen sprake is van God én mens, dus dat niet God buiten de mens om ingrijpt in de menselijke samenleving, maar uitsluitend als mens de aan God toegeschreven eigenschappen als barmhartigheid, liefde en mededogen in de wereld kan brengen. Het vasthouden aan het traditionele godsbegrip, waarin God en mens gescheiden blijven, ziet men als een grote bedreiging voor de fundamentele menselijke verantwoordelijkheid om voor elkaar te dienen als beleefbare nabijheid Gods. Of die mens nu een staatsman is, een verpleegkundige, een geleerde of een huisvrouw, rijk of arm, zwart of blank, moslim of christen, een ieder draagt deze verantwoordelijkheid. Apostolischen zien het als hun taak dit bewustzijn onder de bezielende leiding van hun Apostel in praktijk te brengen.

* De titel van een publicatie over deze periode.

In Groningen vanaf: 1896 (aanvankelijk als “Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de eenheid der Apostelen; vanaf 1951 als “Het Apostolisch Genootschap”)


Plaats van samenkomst: Simon Vestdijklaan 2, Groningen
Eredienst: zondagmorgen 9:30 uur
Telefoon: (050) 309 53 63
Website: Apostolisch Genootschap Groningen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *