Bahá’i Gemeenschap

Het Bahá’i Geloof is de door Mirzá Husayn ‘Ali Nuri (1817-1892), bekend als Bahá’u’lláh (Heerlijkheid Gods) gestichte religieuze leer en gemeenschap, die rond het midden van de 19e eeuw in Perzië ontstond en waarvan de aanhangers Bahá’is worden genoemd. Bahá’u’lláh maakt er aanspraak op met Zijn Openbaring de profetieën te vervullen van zowel het Oude en Nieuw Testament, als ook die van de Koran en de heilige geschriften van alle andere belangrijke godsdiensten.

Volgens deze profetieën zal op het einde der dagen een alomvattende manifestatie van God volgen. Hij, Bahá’u’lláh, maakt er aanspraak op een nieuwe cyclus van goddelijke openbaring, een nieuw tijdperk in de ontwikkeling der mensheid in te leiden. Dit tijdperk zal zijn hoogtepunt bereiken in de “Grootste Vrede”, zal een “Gouden Tijdperk” zijn van eenheid en rijpheid van het mensengeslacht. Bahá’u’lláh ziet Zichzelf als de bijbelse Heer der Heerscharen, de Vader, de wedergekomen Christus, de Grote Verkondiger (Islam), de tiende Avatar (Hindoeïsme), de Boeddha Maitreya, de Sháh Bahrám (religie van Zoroaster). Hij verklaart dat het grootste doel van de komende tijd is de eenheid der mensheid tot stand te brengen, met als kernuitspraak: “Gij zijt allen bladeren van één boom”. De leer van Bahá’u’lláh is veelomvattend en door de Profeet vastgelegd in circa 100 boekwerken. Enkele belangrijke leringen: zelfstandig onderzoek naar de waarheid, eenheid der mensheid, eenheid van godsdiensten, rassen en volkeren van oost en west, het samengaan van godsdienst en wetenschap, de opheffing van vooroordeel en bijgeloof, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, het instellen van een wereldhulptaal en verplichte opvoeding. Het wereldbestuur van de Bahá’i-gemeenschap zetelt op de berg Karmel in Haifa (Israël). De beweging telt circa vijf miljoen aanhangers in meer dan 150.000 plaatsen in alle delen van de wereld. Het is inmiddels na het Christendom de meest verspreide godsdienst ter wereld. De geschriften zijn in meer dan 700 talen beschikbaar.

Kerk: Bahá’i Geloof Jaar in Groningen: 1963 Aantal leden in Groningen: ca. 15 in de stad Groningen, ca. 15 in de provincie Contactadres: Postbus 525, tel: 271536 Aantal gemeenten: 1 Voorganger(s): Het geloof kent geen speciaal opgeleide voorgangers. Kerk/gebouw: Bijeenkomsten in Groningen bij Bahá’is thuis. Er staan inmiddels op alle continenten Bahá’i-tempels Dienst(en): Het Bahá’i Geloof kent geen specifieke kerkdiensten. Eens per 19 dagen is er een bijeenkomst voor gelovigen (het 19-daags feest). Voorts zijn er 9 Heilige Dagen in een jaar.

In Groningen vanaf: 1963


Plaats van samenkomst: bij Bahá’i’s thuis
Telefoon: 050-5271536
Website: http://groningen.bahai.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *