Basisgroep "De Vier Handen"

13 april 2014

"De Vier Handen" is als een werkplaats voor liturgie in 1974 rond Herman Verbeek (voorganger, tekstschrijver) en Chris Fictoor (kantor, componist) ontstaan. Tekst en muziek waren van groot belang. Veel nieuw geschreven liederen worden in de diensten nog steeds gezongen. Chris Fictoor werd later opgevolgd door Wilfred Reneman. Eens per maand werden er diensten gehouden in de Doopsgezinde Kerk in de Oude Boteringestraat. Thans worden de diensten gehouden in de Lutherzaal achter de Lutherse Kerk, Haddingestraat 21. Verder waren er gespreksgroepen, meditatie en vespers. De aktiviteiten werden veel bezocht door mensen die zich vroeger verwant voelden aan de City-groep ('68 tot '72), een kritische gemeente van christenen die onrustig waren geworden in de kerken. De naam "De Vier Handen" is ontleend aan het gelijknamige muziekspel over Martinus, naar wie de Groninger Martinikerk is genoemd. Martinus, een middeleeuwse geestelijke (4e eeuw), wordt in het spel een man met vier handen genoemd: twee handen om te geven en twee handen om te ontvangen. Een mens heeft aan twee handen niet genoeg.

In de eerste tien jaar van haar bestaan is het karakter van "De Vier Handen" nogal veranderd. Zij ontwikkelde zich van liturgische werkplaats tot basisgroep. In 1978 werd de basisgroep een vereniging. In 1979 werd besloten om een aantal diensten door meerdere mensen te laten voorbereiden in een voorbereidingsgroep. Herman Verbeek, de vaste voorganger, trok zich in dezelfde periode terug. Het jaar daarna werd in principe iedereen bij de voorbereiding van de diensten betrokken door het besluit de vaste voorbereidingsgroep op te heffen en voor elke dienst een aparte voorbereidingsgroep te vormen op basis van belangstelling van leden en dienstbezoekers. Tot 1979 concentreerden zich vrijwel alle aktiviteiten rond Het Huis (Oude Boteringestraat 31a).

In "De Vier Handen" wordt aandacht besteed aan zaken die dicht bij de dagelijkse werkelijkheid liggen. Bezinning en studie worden daarbij ingepast in het gezamenlijk bezig zijn met de maandelijkse vieringen rond thema's als: wonen, energie, arbeid, sterven, mystiek, geloven. Het praten en zingen over deze thema's karakteriseert zich meer in het zoeken naar (innerlijke) vernieuwende krachten, dan naar het zoeken naar geloofswaarheden. Als bron van inspiratie en studie staat vaak de Bijbel centraal, maar evenzeer andere filosofische geschriften en eigentijdse bronnen.

Een voorbereidingsgroep van drie of soms meer mensen is meestal enkele maanden bezig om het gekozen thema voor de maandelijkse viering vorm te geven. Onderwerpen voor de vieringen worden aangedragen tijdens de jaarlijkse beleidsdag. Enkele thema's van het seizoen 2000/2001 waren: Heel je leven, Dansen tussen vreugde en verdriet, in vrede leven,Nu, wat houdt me ervan af? Geven en ontvangen zijn een, Overgave, Bezieling, Verlangen, martelen - pesten.

Er is soms behoefte bezig te zijn met zaken die aansluiten bij actuele maatschappelijke acties en veranderingsprocessen, zoals de vredesbeweging. De basisgroep ondersteunt een vredesgroep in voormalig JoegoslaviŽ, waar de mensen onder barre omstandigheden leven.

De basisgroep wil zo open mogelijk zijn. Daarom kan ieder, zonder lid te zijn, deelnemen aan vrijwel alle groepen. Op deze manier kan eenieder de basisgroep "uitproberen", zonder gebonden te zijn.

De meeste mensen in "De Vier Handen" stammen uit een kerkelijke achtergrond. Enkelen zijn nog lid van een kerk. Het lidmaatschap sluit dit niet uit. In de vereniging wil men toegroeien naar een aandacht voor elkaar, die de mensen in de bestaande kerken vaak niet vinden.

In Groningen vanaf: 1974

Basisgroep "De Vier Handen"

Plaats van Samenkomst: 
Van september tot en met mei vinden de vieringen plaats op de derde zondag van de maand.
Plaats: Lutherzaal, Haddingestraat 23, Groningen. Tijd: 12.00 uur.
Telefoon: 050-5346008

Wilt u het programma voor de volgende maanden zien, ga dan naar www.devierhanden.nl 

kronkel lijn